Министерство транспорт и врски воспостави „онлајн“ платформа за жалби и поплаки кои граѓаните можат да ја користат за тековните проекти на општина Крушево.

„Механизам за жалби и поплаки може да биде користен од јавноста и засегнатите страни кои активно ќе учествуваат при реализација на Проектот за поврзување со локални патишта преку пополнување на Образец за жалби и поплаки за време на градежната фаза“, пишува на официјалната страница на платформата.

Граѓаните на општина Крушево можат да поднесуваат жалби и поплаки за тековниот проект за реконструкција на локалниот пат с. Врбоец – с. Св. Митрани со врска до општина Кривогашани.
Реконструкција на општински пат, врска со Р1306 – село Врбоец – село Св. Митрани, општина Крушево и општина Кривогаштани

и, реконструкција на дел од улица Питу Гули со иградба на паркинг

Линк до платформата – КЛИК ТУКА

Повеќе детали на снедниот ЛИНК