За стимулирање и олеснување за користењето на велосипед во главниот град, како и пешачењето како секојдневна активност, речиси сите пешачки и вело патеки се ослободени од несоодветно поставените билборди и реклами. На територија на Град Скопје ослободени се 240 билборди од градските велопатеки и тротоари.