ЈП Улици и патишта – Скопје подготвија видео, од создавањето на втората тартан патека во Градскиот парк, која е наменета за сите рекреативци, но и за професионални атлетичари.
Патеката е долага 650 метри, а широка 3 метри, и има целосно реконструирана асфалтна површина од 4300 м3. Стариот асфалт е заменет со нов слој од 5 см.
Втората тартан патека ги ужива сите светски стандарди. Патеката всушност претставува директно продолжување на постоечката тартан патека во Градскиот парк со вкупна должина од 1 км.