понеделник, август 15, 2022

таг: КО Караорман

Соопштение за јавна презентација на Локална планска документација во КО Караорман

Општина Штип организира јавна презентација и јавна анкета за Локална планска документација за Катастарска општина (КО) Караорман, вон градежен реон за Катастарска парцела (КП)...