Граѓаните имаа директна средба со членовите на Советот на општина Струмица

Во салата на Советот на општина Струмица во домот на АРМ се одржа Отворен ден со новите членови на Советот, кој е дел од програмските активности на Центарот на заедницата на општина Струмица во рамки на проектот „Институционална поддршка за 2017 година“, а финансиски овозможен од Фондација Отворено општество – Македонија.

Целта на настанот беше да се доближи работата на Советот и комисиите при Советот до граѓаните и да се овозможи граѓаните да се вклучат со свои предлози, во носењето одлуки на локалната самоуправа.

Претседателот на Советот на Општина Струмица, Марјан Даскаловски ги објасни надлежностите на Советот, а исто така ги претстави и новоизбраните претседатели и членови на одделните комисии формирани во рамките на Советот.

Граѓаните дискутираа и разговараа со членовите на Советот за актуелните проблеми во градот и населените места и можностите за нивно решавање.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *